• Jesper Josefsson och Tommy Vestergren har undersökt hur muskler reagerar på lyft. Foto: Inger Söderlund
  • Helene Söderlund vill se aktivare raster. Foto: Inger Söderlund
  • Sofie Landqvist har intervjuat orienteringstränare. Foto: Inger Söderlund
  • Olivia Justin har kollat mediebevakningen av hockey-VM. Foto: Inger Söderlund
  • Linus Lindberg och Viktor Alf har undersökt hur fotbollsspelare träffar bollen. Foto: Inger Söderlund
  • Lärarna Emelie Westergren och Jenny Isberg. Foto: Inger Söderlund
Högskolan

Skolbarn bör röra sig mer på rasterna och fotbollsspelare behöver öva mer på teknik.

Det är två av slutsatserna som presenterades när Idrottstränarprogrammets examensarbeten presenterades på Högskolan Dalarnas idrottslabb, LIVI, under onsdagseftermiddagen.

Totalt deltog 35 elever och redovisade 29 projekt som är en förutsättning för att de ska få kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap.

Examensarbetena, som forskats fram under tio veckor nu på våren, handlade om allt från näringslära till vilken effekt träning har. Det berättade lärarna Emelie Westergren och Jenny Isberg.

– Eleverna har varit mycket kreativa på att hitta saker att undersöka, och processen med det startade redan i höstas, berättade de.

Affärsidéer

I vimlet i labbet syntes föräldrar, lärare, men också representanter för företag, för i många av elevernas arbeten finns frön till vidare forskning eller till affärsidéer. Här är några av arbetena.

Jesper Josefsson uppträdde med bar överkropp och med elektroder fästa vid sju olika muskler och i knävecket. Jesper har tillsammans med Tommy Vestergren undersökt muskelaktiviteten i kroppen vid olika marklyft, dels med en så kallad trap bar, dels marklyft med vanlig skivstång.

– Vi har mätt muskelaktiviteten vid olika lyft eftersom vi ville veta om lyft med trap baren var lika effektiva som vanliga marklyft, berättade de, och om de vanliga skivstängerna bör bytas ut mot trap baren.

Men det behövs inte eftersom resultatet visar att bägge alternativen är ungefär lika effektiva.

Aktiva raster

Helene Söderlund har undersökt rastverksamheten vid en låg- och mellanstadieskola i en stad i Mellansverige eftersom hennes tes är att bra aktiviteter på rasterna kan främja fysisk aktivitet och motverka övervikt hos eleverna.

– Jag har gjort en enkät till skolchefer, rektorer, idrottslärare och skolsköterskor som fått svara på 27 frågor om hur det ser ut med aktiviteter på rasterna och övervikt bland eleverna, bland annat.

Helenes slutsats är att det finns en del att jobba på, rastvakterna borde vara mer aktiva, men inte bara de.

– Många borde jobba på att få skolbarn mer intresserade av fysiska aktiviteter.

Motivering

Sofie Landqvist har undersökt hur orienteringstränare motiverar sina ungdomar för att få dem att fortsätta med orienteringen.

– Inom föreningsidrotten är det vanligt att ungdomar hoppar av, så jag har intervjuat fyra tränare om hur deras föreningar arbetar för att få ungdomarna att stanna. Och om de känner till varför ungdomarna slutar, berättar Sofie.

Hennes slutsats är att tränarna vet hur man motiverar men inte alltid vet var de ska göra när någon vill hoppa av.

– Det här arbetet kan vara bas för vidare forskning inom idrottsvetenskapen, menar Sofie.

Olivia Justin skillnaden i mediabevakning av hockey-VM för juniorer för herrar respektive för damer. Och funnit att juniorerna fick mer uppmärksamhet och att det som skrevs fick bättre placering i tidningarna än vad artiklarna om damerna fick.

– Jag undersökte det här eftersom jag inte visste att man som tjej kunde spela ishockey förrän jag kunde läsa om det vid OS 2006, säger Olivia som är aktiv spelare i Brynäs.

Tränar för lite teknik

Victor Alf och Linus Lindberg har kartlagt tillslagsprecisionen i fotboll, det vill säga om det är någon skillnad på hur väl elitspelare, både damer och herrar, träffar bollen i olika situationer. Och de har funnit att det inte är någon skillnad. Vilket det borde vara, anser de två, seniorerna borde ha utvecklats mer än juniorerna.

– Vår slutsats är att man tränar för lite på tekniska färdigheter som skott och passningar, inom fotbollen, säger de två. Svenska lag var tekniskt bättre än idag under 1950- till 1980-talen, men svenska klubbar och föreningar är inte intresserade av att träna spelarna i detta.

Inger Söderlund