Högskolan Högskolan
Högskolan

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, Ljungbergsfonden, har beviljat Högskolan Dalarna 10 miljoner kronor till ”Teknikerjakten” för perioden 2015-2017.

I regionen Falun/Borlänge behövs i framtiden mer kompetens inom naturvetenskap och teknik. Teknikerjakten som är ett samarbetsprojekt mellan Ljungbergsfonden, Högskolan Dalarna samt Borlänge och Falu kommun arbetar för att stödja dessa framtida behov. ”Teknikerjakten” bedriver en rad olika projekt för att öka barn och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Teknikmässan och Sommarjobb jobb för blivande student är några exempel. - På sikt hoppas vi att ett ökat intresse bland ungdomar kommer att resultera i ett ökat intresse att söka sig till högre utbildningar och yrken inom den naturvetenskapliga sektorn, säger Johan Sonne projektledare för Teknikerjakten. Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.
(Pressinfo från Högskolan Dalarna)