Jakob Ebner från Falun reser till klimatmötet i Paris. Foto: Erika Hagegård Jakob Ebner från Falun reser till klimatmötet i Paris. Foto: Erika Hagegård
Allmänt Falun

Idag inleds det stora klimatmötet i Paris där världens länder ska samlas för att enas om ett nytt globalt klimatavtal. Jakob Ebner från Falun finns på plats och han är försiktigt optimistisk:

– Jag hoppas verkligen att de lyckas den här gången och jag tror chansen är större nu än tidigare. Om de inte lyckas vet jag inte hur det ska gå, säger han. 

Jakob Ebner arbetar till vardags på Länsstyrelsen Dalarna, bland annat med lokala energi- och klimatplaner.

– Kommunerna här var tidigt ute med att ta fram sådana och vi har hunnit bygga upp en hel del erfarenhet. Det finns flera aktiva nätverk i Dalarna och jag tror andra kan lära sig mycket både av våra framgångskoncept och våra misstag, säger Jakob Ebner.

Många länder i Europa jobbar med ngg﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽er i Europa jobbar med nsäger Jakob Ebner. l erfarenhet. Det finns flera aktiva nätverk och jag tror andra kan lära siågot som kallas ”borgmästaravtal”. Det innebär att den som är högst politiskt uppsatt i en kommun skriver under ett avtal där man förbinder sig att minska utsläppen. Jakob kommer att vara med på en serie möten i Paris som handlar om just detta.

– Om ett avtal ska få effekt i praktiken är det jätteviktigt att det finns en ordentlig förankring hela vägen från politikerna till de som ska utföra och förändra något rent konkret. Jag är nyfiken på hur man resonerar i andra länder och jag känner själv att jag har mycket att berätta, säger Jakob Ebner.

Med sig i resväskan till Paris har Jakob bland annat slutsatser från ett regionalt möte som nyligen hölls i Malung.

– Vi pratade mycket om att det inte kan hänga på en person att det lokala klimatarbetet drivs framåt. Det måste finnas en medvetenhet och ett driv på alla nivåer, säger Jakob Ebner.

Spelar ett sådant här internationellt möte någon roll för klimatarbetet här i Dalarna?

– Att vara med i olika internationella sammanhang och nätverk fungerar ofta bra som ”blåslampa”. Man utbyter erfarenheter, vidgar vyerna och lär av varandra, säger Jakob Ebner.

Politikerna har ju försökt komma överens länge, hur tror du det kommer gå nu?

– Vid det förra stora mötet i Köpenhamn hade beslutsfattarna stor press på sig, den här gången är förväntningarna ganska låga. Det tror jag underlättar deras arbete. Jag tycker också att de har förberett mötet på ett bra sätt genom att låta länderna skicka in klimatplaner i förväg, säger Jakob Ebner.

Tanken är att i första hand besluta om ett ”baspaket” med åtgärder för att sedan skärpa kraven successivt.

– Attentatet som drabbade Paris tror jag faktiskt kan leda till att beslutsfattarna skärper sig ytterligare, man vill visa att vi kan samarbeta, säger Jakob Ebner.  

Hans plan är att besöka minst ett seminarium om dagen och i övrigt ta del av allt som händer runtikring mötet. Han tror inte chansen att få se något av toppolitikernas möte är särskilt stor.

– Med tanke på vad som har hänt blir förstås arrangemanget en stor utmaning rent säkerhetsmässigt, men jag hoppas verkligen att många vågar åka dit, säger Jakob Ebner.

Tror du vi kommer att se någon effekt av mötet här hemma inom överskådlig tid?

– Nej, det tror jag faktiskt inte. Det är mycket på gång här redan, jag hoppas att det fortsätter så, säger Jakob Ebner.

Om han ändå fick önska sig några lokala förändringar skulle han vilja underlätta för de som vill cykla. 

– Jag tror mycket på elcyklar. Det skulle behövas fler bra cykelparkeringar och ställen att ladda på. Tänk dig ett stort cykeltorn på stora torget där man kan låsa in cykeln med hjälm och allt, så hissas den upp i luften. Sådana finns redan, säger Jakob Ebner. 

En sista fråga, vilken skulle du säga är årets klimatjulklapp?

– Ha ha, kanske en LED-lampa som går att dimma med hjälp av mobilen. Det finns många smarta digitaliserade lösningar och appar av olika slag, avslutar Jakob Ebner. 

Erika Hagegård