Kraftvärmeverket och hörnet av det ena pelletslagret. Foto: Inger Söderlund
Allmänt Falun

Fram till 6 december 2015 pågår Falu Energi & Vattens kampanj Krama klimatet. Detta för att uppmärksamma den klimatnytta verksamheten gjort under 2014.

Genom kampanjen vill företaget sprida budskapet att vi alla kan bidra med något för att minska utsläppen av den koldioxid, som uppstår vid konsumtion och transporter.

Nu inbjuder Falu energi & Vatten till en tävling: Vad har du gjort för klimatet idag?

Dela med er

Den som har gjort något särskilt för klimatet kan dela med sig av sin idé genom en text om sitt bidrag, tillsammans med en bild och en förklaring och en film, som skickas in till Falu Energi & Vatten. 

En vinnare dras bland de tio bästa inskickade bidragen under kampanjen fram till 6 december 2015. Vinnaren får välja mellan en hoverboard (värde cirka 5 000 kronor) eller en elcykel (värde cirka 15 000 kronor). Elcykeln har använts i projekt Testresenären.

Jury består av personal från Falu Energi & Vatten. 

Några exempel

Exempel på vad Falu Energi & Vatten gjort för att minska utsläppen av koldioxid är anläggningen för tillverkning av pellets vid kraftvärmeverket på Ingarvet.

– Det ger en väldigt energieffektiv process, förklarar Bengt Östling, AO-chef Kraft, Värme & Kyla på företagets.

– Genom att kunna öka produktionen av el, och sedan använda restprodukten fjärrvärme till att värma luft för torkning av pellets, kan vi öka tillgången till ren el och ersätta annan el vars produktionssätt innebär större utsläpp av koldioxid.

Klimatbokslut

Falu Energi & Vattens verksamhet har genomgått en mätning av konsultföretaget Profu. Det är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och miljö och har gjort rapporten Klimatbokslut 2014 för flera energibolag.

Falu Energi & Vattens första klimatbokslut visar tydligt att kollektiva lösningar, som fjärrvärme, är mycket resurseffektivare och har lägre klimatpåverkan än individuella lösningar. Under 2014 har det inneburit en koldioxidbesparing på hela 143 000 ton koldioxid jämfört med individuella lösningar.

Jämförelser

Siffran 143 000 ton koldioxidekvivalenter kan jämföras med att alla kommuninvånare i Falun avstår från att shoppa (utöver att äta, bo och resa) under 2,5 år, att alla i kommunen avstår från att äta kött i drygt 3 år, att alla kommuninvånare avstår från att köra bil under cirka 20 månader, att var och en av Falu Energi & Vattens fjärrvärmekunder flyger tur- och retur till New York 27 gånger

Rapporten fokuserar på fjärrvärmesystemets kraft- och värmeproduktion, elproduktionen från vind- och vattenkraft, vattenproduktion och avloppsbehandling, fjärrkyla, återvinning samt bränsleproduktion av pellets.

Syftet med rapporten är att vara ett verktyg för att hitta möjligheter till förbättringar för att kunna minska klimatpåverkan.

PRESSMEDDELANDE