”Narciss” Ida Bergman, del av installation.
Allmänt Falun

Vid sitt sammanträde beslöt styrelsen för Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna, att tilldela Ida Bergman årets stipendium på 20 000 kronor.

Ida Bergman, som är född i Falun 1985 och uppvuxen i Gagnef, är för närvarande andraårselev vid Konstfack, avdelning för konst. Ida har vid sidan av sina studier också deltagit aktivt i kulturlivet på ”hemmaplan”, som engagerad i Popkollo Falun, och med delat ansvar för det praktiska arbetet med konsten på ”Skankaloss-festivalen” i Gagnef.  

Motiveringen lyder:

”Ida Bergman utforskar i sitt arbete det deltagarbaserade konstfältets möjligheter i ett högst personligt och oväntat uttryck. I sina verk, som ofta är tidsbaserade, kombinerar hon på ett gränsöverskridande sätt performance, musik, måleri, installation och poesi. Ida Bergman tilldelas detta stipendium för ett konstnärskap som redan visar stark personlig närvaro och stringens, i uttryck och innehåll.”

 Stipendiet delades traditionsenligt ut av stiftelsens ordförande Birgitta Sandström vid Höstsalongens invigning den 21 november på Dalarnas museum, i närvaro av konstnären.

Stipendiets jury har år 2015 bestått av landsantikvarie Jan Raihle, Dalarnas Konstförenings ordförande Lars-Olof Nordqvist, konstkonsulent Jordi Arkö, Landstinget Dalarna samt Dalarnas museums konstintendent Eva Asp.

Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna delar årligen ut ett stipendium, till en ung konstnär med anknytning till Dalarna, att användas till stipendiatens utbildning.

PRESSMEDDELANDE