Allmänt Falun

Falu kommun har tidigare erbjudit Migrationsverket 130 evakuerings­platser för flyktingar.

Nu har verkets formella begäran om att använda platserna kommit och snart ska tre evakueringsboenden stå klara. De första flyktingarna väntas anlända inom några dagar.
Det är Migrationsverket som bekostar evakueringsplatserna, inte kommunen.
– Migrationsverkets begäran var väntad. Vi har en pågående flyktingkris och alla kommuner behöver hjälpas åt, säger Maria Jonsson, chef för arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen.
Ett evakueringsboende är ett korttidsboende och kallas ibland också för transitboende. Här ska flyktingarna vistas högst sju dagar innan de får flytta till ett asylboende. Det innebär att kommunen ser till att flyktingarna får ett vänligt bemötande, en säng att sova i och mat tre gånger om dagen samt sjukvård om det finns sådana behov. Många flyktingar är utmattade efter alla påfrestningar och upplevelser de varit med om.
På andra håll i Sverige har det förekommit anlagda bränder vid flyktingboenden och planerade flyktingboenden. Därför kommer brandskyddet och flyktingarnas säkerhet att vara högt prioriterat. Mot den bakgrunden väljer Falu kommun, liksom många andra kommuner, att inte ange exakta adresser för de tillfälliga boendena. Maria Jonsson hoppas att Faluborna ska ha medkänsla för flyktingarnas utsatta läge och bidra till att de känner sig väl mottagna.
Vill du veta mer om kommunens evakueringsboenden? Har du
frågor om flyktingkrisen och Falu kommuns mottagande av flyktingar?
Välkommen till informationsträff tisdag 10 november kl 17.00, Västra skolans matsal.

PRESSMEDDELANDE