Bruno Kaufmann leder demokratiarbetet i Falun. Foto: Inger Söderlund
Allmänt Falun

Falun är en av 16 kommuner i världen som, efter en utmärkelse av Europarådet, ses som en förebild för sitt arbete med lokal demokrati.

– Det blir en uppmuntran för oss att jobba ännu hårdare, säger Bruno Kaufmann, ordförande i val- och demokratinämnden.

Utnämningen bygger främst på Faluns strategiska och långsiktiga arbete med medborgardialogplattformen, Demokratikommun 2020, som började efter valet 2010. Dessutom uppmärksammas satsningen på ett demokratipass till alla kommuninvånare och den nya kommunala demokrativägledningen.

Medborgarnas röster

– I en modern demokrati ska medborgarnas röster inte bara räknas vid valdagen utan höras varje dag och det är en del av vårt utvecklingsarbete. Ett exempel på detta är att vi just nu bygger upp ett kontaktcenter för att stärka kommunikationen med medborgarna. Dessutom utbildas samtliga nämnder och styrelser i kommunen inom medborgardialog, säger Bruno Kaufmann.

Förutom Reykjavik på Island är Falun den enda staden i norra Europa som är med på listan från Europarådet. Andra utvalda städer är bland annat Amsterdam, Madrid, Paris, Lissabon och Bonn.

Förstärkt dialog

– Falun ligger i framkant med sitt demokratiarbete men vi nöjer oss inte där. Framöver kommer vi att förstärka dialogen med alla Falubor bland annat genom en satsning på kommunens bibliotek som demokraticentrum under våren 2016 där alla partier i kommunfullmäktige ska medverka.

– Falun är också inbjuden att presentera sitt arbete vid World Forum Democracy i Strasbourg i Frankrike i november där en av dagarna kommer att handla om det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin på den lokala nivån, berättar Bruno Kaufmann.

PRESSMEDDELANDE