• Henrik Belin är projektledare för ishallsbygget. Foto: Inger Södertlund
  • Takstolarna kommer tillsågade och monteras på plats innan de lyfts upp på de bärande pelarna och fogas ihop med resten av taket. Foto: Inger Söderlund
  • Just nu är ungefär halva taket på plats. Foto: Inger Söderlund
  • Ingen isolering ligger naken under det nya taket. Foto: Inger Söderlund
  • Taket på omklädningsrummen målas svart och där ligger alla rör öppet. Foto: Inger Söderlund
Allmänt Falun

Sista december ska föreningarna kunna ta isen i ombyggda ishallen i bruk.

Då ska den första etappen av ishallsbygget vara klar.

Det berättar Henrik Belin, projektledare för bygget vid en pressträff.

I mars i år fattades beslutet om att bygga om ishallen och då låstes också budgeten på 60 miljoner kronor, varav entreprenadavtalet för ishallsbygget ligger på cirka 35 miljoner.

Henrik Belin drar lite på det när han får frågan om budgeten håller.

– Ja, säger han och tillägger, vi får i alla fall mycket för pengarna.

Sedan i mars har gamla ishallens tak och väggar rivits och fraktats bort. Kvar finns själva isplattan, omklädningsrum för spelare och maskinrum. De delarna går nu igenom en ordentlig renovering.

Ingen curlinghall

Den nya ishallen blir kortare än den gamla, eftersom det inte blir någon curlinghall den här gången.

– Vi har inte fått någon beställning på curlinghall, säger Henrik Belin, det är upp till politikerna att beställa en sådan i så fall. Men vi planerar för att en sådan ska kunna byggas. Det blir i så fall en separat byggnad närmare E16, men inte så nära att vi bygger på cirkusplanen.

Den tänkta curlinghallen ska, om den byggs, kunna kopplas ihop med ishallen med en restaurang och andra gemensamma utrymmen – om någon vill bygga en sådan.

Den gamla ishallen revs på grund av mögelproblem, några sådana ska man inte få i den nya, menar Henrik Belin.

Modern teknik

– Vi bygger efter moderna normer, med modern teknik, den nya hallen får också nya ventilationsaggregat.

– Mögelangreppen i den gamla hallen var relativt begränsade, fortsätter han, stommen var i bra skick, men isoleringen i taket var hårt angripen på ett begränsat område.

Tidigare låg isoleringen naken under taket, nu kommer isoleringen att döljas av ett innertak.

Renoveringen av omklädningsrummen startade redan för ett och ett halvt år sedan, men avslutas nu. Installationen av el, vatten och avlopp ska vara klara senast den 6 november då omklädningsrummen ska målas. Taken i omklädningsrummen har höjts och ska målas svarta, väggarna ska bli vita.

– Vi har ett av omklädningsrummen som referensrum så att alla inblandade, vakmästare, städare och så ska kunna ha synpunkter. Och det har bland annat lett till att armaturen blir lite annorlunda än vi tänkte från början.

Personalutrymmen

I ishallen byggs också personalutrymmen och klubbrum, som föreningar kan hyra, liksom nya toaletter. Däremot blir det ingen restaurang, men Henrik Belin kan tänka sig att någon förening sätter upp automater för kaffe och något ätbart.

I projektet ingår också en ny entré med omklädningsrum till tälthallen, det vill säga den tältförsedda utomhusrinken där Falu IF, Hagströmsgymnasiet, Haik, Falu Konståkningsklubb och Lugnetskolan tränar. Tälthallen kommer att stå kvar även under nästa säsong, det har Lufab och Falu IF kommit överens om. Ett antal baracker har också ställts upp i anslutning till tälthallen där föreningarna kan lagra sina ägodelar under ombyggnationen.

Ny belysning

Till projektet hör också ny belysning över bandyplanen – 100 nya armaturer på sex 24 meter höga master – liksom nya bollnät i anslutning till bandyplanen. Just nu sitter en tillfällig belysning över bandyplanen, men Henrik Belin lovar att den nya ska finnas på plats till Falu BS hemmapremiär den 10 november.

I ishallen ska föreningarna kunna flytta in sina grejer i december. Den nya sargen ska monteras under andra halvan av december, liksom tillfälliga toaletter och så blir det ispremiär på nyåret.

– I etapp två ingår toaletter och personalrum uppe i hallen och markarbeten, och de ska vara klara senast den sista maj nästa år.

Inger Söderlund