Amel Mujic är integrationssamordnare på Falu kommun. Foto:privat. Fotot på förstasidan: Tomislav Stjepic, Migrationsverket. Amel Mujic är integrationssamordnare på Falu kommun. Foto:privat. Fotot på förstasidan: Tomislav Stjepic, Migrationsverket.
Allmänt Falun

Nu drar Falu kommun igång projektet ”Öppna ditt hem”. Det går ut på att människor via kommunen kan hyra ut delar av sitt hem till nysvenskar som har svårt att hitta bostad.

– Idén kom från en man här Falun som var med på ett möte för flyktingguider. Han berättade att de bodde själva i en stor villa och mycket väl skulle ha plats för fler, berättar Amel Mujic som är integrationssamordnare på Falu kommun.

Amel kallade mannen och ytterligare några falubor till ett möte och de bestämde sig för att söka projektpengar från Länsstyrelsen som de nu alltså fått.

– Vi ska anställa en person som får till uppgift att sprida information om det här. Faller det väl ut tänker vi oss att det på sikt skulle kunna utvecklas till att även innefatta studenter och andra nya falubor. Bostadsbristen är verkligen ett hinder för att få kommunen att växa, säger Amel Mujic.

Från kommunens sida kommer man att hjälpa till juridiskt och underlätta på olika sätt för den som vill hyra ut.

– Vi har faktiskt redan provat det här litegrann. En kvinna som hade tre rum över på Strandvägen hörde av sig och nu har tre tjejer flyttat in där, berättar Amel Mujic.

Målet med projektet är att fixa 20 boenden på ett år, det kan vara boende för en person eller för en hel familj. Det kan handla om enstaka rum, uthyrningslägenheter eller kanske en oanvänd stuga på tomten. Projektet fokuserar till en början på människor som fått uppehållstillstånd i Sverige, inte asylsökande.

– Grundtanken är att boendet ska vara långsiktigt. Det byggs helt enkelt inte i den takt som skulle behövas, det här hoppas vi ska kunna bidra till en lösning, avslutar Amel Mujic.

Erika Hagegård