Nyheter Allmänt

Nu lanserar Folkhälsomyndigheten en informationssatsning för att öka kunskapen och minska stigmatiseringen kring hiv. I Dalarna finns idag cirka 110 personer med hiv inskrivna på infektionskliniken på Falu lasarett.

Folkhälsomyndigheten publicerade den 2 november en ny rapport, Att leva med hiv i Sverige, som har gjorts tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet. Totalt har nästan 1 100 personer som lever med hiv medverkat. Rapporten visar att många inte vågar berätta att de lever med hiv. Endast var fjärde person är helt öppen med sin hiv-infektion.

En annan ny undersökning (Novus 2015) visar att det finns kunskapsluckor som kan ge upphov till negativa attityder och rädsla hos allmänheten. Bland annat tror nästan fyra av tio personer att hiv-läkemedel inte minskar smittsamheten. I själva verket är behandlingen av hiv i Sverige idag så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll och risken för att överföra hiv till andra blir mycket låg.

Cirka 110 personer

I Dalarna finns idag cirka 110 personer med hiv inskrivna på infektionskliniken på Falu lasarett. Det är den infektionsklinik som sköter behandlingen för länets patienter.

– Vi vet att det även finns personer som lever med hiv och som är skrivna i länet men som väljer att sköta sin behandling på klinik utanför Dalarna, säger Maria Kivi, hiv/sti-samordnare, Landstinget Dalarna.

På infektionskliniken på Falu Lasarett finns ett team med läkare, sköterska och kurator. De träffar den som just fått sitt hiv-besked och finns sedan tillgängliga även fortsättningsvis för personen.

– Man har ofta tätare kontakt med sjukvården direkt efter att man fått beskedet, för inställning av medicinering och kanske för att behov av tätare samtalskontakt finns då. Kontakten med infektionskliniken och den personal man träffar där upplevs som mycket positiv av de personer som lever med hiv, säger Maria Kivi.

Under hösten genomför Folkhälsomyndigheten en informationssatsning om hiv. Syftet är att uppdatera och öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige idag och på så sätt bidra till att minska stigmatisering och diskriminering.

Om hiv

• Cirka 7 000 personer lever med hiv i Sverige.

• Drygt 95 procent har en välinställd behandling.

• En välinställd behandling sänker virusnivåerna så kraftigt att de blir praktiskt taget noll.

• En person som lever med hiv och har en välinställd behandling har idag samma förväntade livslängd som en person utan hiv.

Aktiviteter i Dalarna kopplade till informationssatsningen hividag.se samt WAD (World Aids Day) 1 december:

• RFSU finns på plats på biografen i Falun och informerar om hiv (27-28 nov)

• Informationsbord och personal från hiv-teamet besöker Högskolan Dalarnas bibliotek samt Falu stadsbibliotek (1 dec)

• Öppen föreläsning om hiv och bemötande på Falu Stadsbibliotek ( 3 dec)

• RFSL Dalarna informerar tillsammans med riksorgansationen Hiv-Sverige under november-december på sina cafékvällar