Det finns många sätt att hjälpa flyktingar. Foto: Tomislav Stjepic, Migrationsverket (även framsidan). Det finns många sätt att hjälpa flyktingar. Foto: Tomislav Stjepic, Migrationsverket (även förstasidan)
Nyheter Allmänt

I hela Dalarna finns just nu ungefär 5000 asylsökande. Knappt 500 av dem finns i Borlänge, 160 i Falun. Borlänge kommun, som har stor erfarenhet av flyktingmottagning, följer situationen noga och har bildat en samordningsgrupp. En särskild samordnare finns nu också för mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen. 

Nytti.se har kollat hur flyktingsituationen är i Falun och Borlänge just nu. Vi har också samlat information om vad du som bor här kan göra för att stötta dem.

Hur ser det ut här, finns det tak över huvudet för de som kommer hit?

– Ja, vi har platser till alla som söker asyl här. Det är värre i storstäderna, säger Torunn Ohlsson-Wessman som är enhetschef på Borlänge kommuns integrationsenhet.

Amel Mujic, integrationssamordnare på Falu kommun, berättar att läget är under kontroll även i Falun.

– 50 av de 160 som söker asyl här är ensamkommande barn. Vi har tre boenden för dem, det senaste öppnade i september. Nästa steg är att de placeras i familjehem, behovet av fler sådana är jättestort, säger Amel Mujic.

Sedan 2014 finns en lag som gör kommunerna skyldiga att lösa mottagandet av just barn, och ansvaret är fördelat över landet. De som söker asyl i Falun och som inte är ensamkommande barn bor i regel hos vänner och släktningar, det finns inget asylboende i Falun.

Varför tar Falun emot så pass få asylsökande jämfört med många andra kommuner i länet?

– Min egen teori är att en del av förklaringen är bostadsbristen. I flera andra kommuner finns, eller har det funnits, lediga lägenheter att tillgå. Det blir dessutom en bättre affär för de som startar ett asylboende om det görs på landet utanför en mindre ort, säger Amel Mujic.

Diskussioner pågår kring att göra Högbo i Falun till asylboende men alla parter är inte överens än. I takt med att trycket ökar är Amel dock övertygad om att fler boenden kommer att öppna. För den som vill göra en insats för flyktingarna, stor eller liten, finns många vägar. Engagemang och tid är minst lika viktigt som pengar eller andra gåvor. 

– En jätteviktig typ av frivillig insats är svenskundervisning och hjälp med sysselsättning för alla som bara väntar, säger Torunn Ohlsson-Wessman.

Hon har sett hur engagemanget och viljan att hjälpa till har ökat i takt med flyktingströmmen. Alla former av hjälpinsatser är välkomna och behovet ökar hela tiden. Är man etablerad i en stad har man oftast ett socialt nätverk, en av de viktigaste insatserna du kan göra är att bjuda in till och öppna upp dem. Middagsgänget? Fotbollsklubben? Kören eller träningskompisarna?

Även Amel vittnar om en otroligt stor vilja hos människor att hjälpa till på olika sätt. När folk hör av sig och frågar vad de kan göra försöker han alltid lyssna av vilken typ av insats som kan passa just den personen, det finns mycket att välja på. En sliten men sann klyscha är att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Samhället, det är vi.

Här finns tips på olika sätt att engagera sig lokalt.

Erika Hagegård