En helt ny skola byggs i Torsång med plats för närmare 200 barn: Foto Sweco En helt ny skola byggs i Torsång med plats för närmare 200 barn: Foto Sweco
Allmänt Borlänge

En helt ny skola byggs i Torsång med plats för närmare 200 barn i förskola, förskoleklass och klasserna 1 till 3. Den nya skolan ligger på platsen för Torsångs förskola och ska enligt planerna stå klar våren 2017.

- Det är fantastiskt roligt och spännande att vi nu tar första spadtaget och inleder bygget av en ny, modern och efterlängtad skola i Torsång, säger Mari Jonsson, ordförande i barn- och bildningsnämnden.

- Vi bygger nu framtidens skola och det här blir den första av flera planerade nya skolor i Borlänge de närmaste åren.

Det var i juni 2012 som kommunfullmäktige fattade beslut om framtidens skola och de nybyggnationer och renoveringar av skolor som ska göras de kommande åren. Förberedelsearbetet har pågått sedan dess och nu sätts spaden i jorden för den första helt nya skolan som ska rymma fem förskoleavdelningar för barn i åldrarna 1 till 5 år, förskoleklass, klasserna 1-3 och fritidshem.

Lärare, förskolepersonal, ansvariga chefer och kommunens lokalplanerare har varit involverade under hela processen och haft dialog med arkitekterna som ritat skolan. Flexibilitet, trygghet och sammanhang har varit nyckelord.

- Pedagogerna har med sin kompetens och erfarenhet varit med och påverkat lokalernas och utemiljöns utformning. Ett sådant arbetssätt gör att man som byggare känner sig mycket mer trygg med att lokalerna är anpassade och fungerar bra för verksamheten, säger Roland Appelgren, projektledare för bygget.

Torsångs skola kommer att bestå av flera delar i ett och två plan. Lokalerna är väl tillgodosedda med dagsljus. Mitt i skolan finns gemensamma utrymmen för bibliotek, mat, rörelse och samling. Här ligger huvudentrén vilket gör att de delarna även kan användas kvällstid då resten av skolan stängs.

- ”Skolan mitt i byn” är ett viktigt begrepp i vårt arbete med framtidens skola. Våra skollokaler ska på ett bra sätt kunna användas även efter skoltid, säger Mari Jonsson.

Byggnadens form och färg tar hänsyn till kulturmiljön och har samråtts med Länsstyrelsen och kommunens stadsarkitekt.

(Pressinformation från Borlänge kommun)