Allmänt Borlänge

Borlänge kommun har nu en ny, modern och lättillgänglig webbplats anpassad för dator, mobil och läsplatta. Nya borlange.se ska göra det lättare för Borlängebor och andra att hitta information om kommunen och få ännu bättre service.

- Borlänge är en framåt och modig kommun. Det ska förstås märkas på webbplatsen också. Nu har vi en modern webb som är anpassad efter dagens behov. Den ska vi fortsätta utveckla så att det blir lättare för Borlängeborna att komma i kontakt med kommunen, få svar på frågor och uträtta ärenden, säger Borlänge kommuns service- och kommunikationschef Anna Carin Johansson.

Kommunens diarium finns nu tillgängligt för Borlängeborna via webbplatsen. I webbdiariet finns alla kommunens inkomna, utgående och upprättade dokument. Det finns information om varje dokument, var det ligger och vem som är handläggare. Dokumenten kan öppnas och läsas direkt, undantaget de som är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter.

- De dokument som innehåller personuppgifter får vi enligt lag inte publicera men via en enkel funktion kan de beställas, förklarar Ylva Johansson, chef för nämndservice.

- Borlänge kommuns handlingar är offentliga och vi eftersträvar öppenhet och transparens. Med det nya webbdiariet blir det enklare för Borlängebon att ta del av det som händer i kommunen, vilka beslut som fattas och vilka politiker som beslutar.

Webbdiariet innehåller information om när kommunfullmäktige, kommunstyrelse och alla nämnder sammanträder och namn på alla kommunens politiker och deras e-postadresser.

En referensgrupp med Borlängebor har funnits med i kravarbetet och också testat den nya webbplasten. Arbetet fortsätter nu med målet att webbplatsen ska utvecklas och vara ständigt aktuell.

- Borlänge kommun har genom åren fått gott betyg och bra placeringar i de mätningar och rankingar som görs av kommunala webbplatser. Senast för någon vecka sedan var vi bäst i Sverige på webbinformation om kultur och fritid. Med den nya webbplatsen hoppas vi att Borlängebor och andra ska uppleva att vi nu blivit ännu bättre, säger Anna Carin Johansson.

Pressmeddelande