• Helixgymnasiet i Borlänge får högsta poäng av Skolinspektionen.
  • Rektor Marc Meijer är stolt över resultatet.
Allmänt Borlänge

Skolinspektionen har under hösten 2015 genomfört en tillsyn av Helixgymnasiet i Borlänge. Tillsynen genomfördes den 29 och den 30 september 2015.

Skolinspektionens tillsynsrapport visar att verksamheten vid Helixgymnasiet uppfyller Skollagen och författningarnas krav inom de områden som granskats. Områden som Skolinspektionen särskilt har granskat vid Helixgymnasiet är:

• Undervisning och lärande

• Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

• Styrning och utveckling av verksamheten

• Förutsättningar för utbildningen vid skolenheten

• Utveckling av utbildningen vid skolenheten

Efter Skolinspektionens tillsyn 2009 och 2011 bedömdes Helixgymnasiet ha en väl fungerande verksamhet. Sedan dess har Helixgymnasiets medarbetare, elever och ledning tillsammans, utvecklat Helixgymnasiet till en av de ledande gymnasieskolorna i Dalarna och Sverige.

Skolinspektionens senaste tillsyn av Helixgymnasiet understryker detta. Det är få skolor som helt undviker kritik eller åläggande i samband med Skolinspektionens tillsyn. Helixgymnasiet är en av dessa skolor som vid samtliga tillsyner (tre gånger i rad år 2009, 2011 och 2015) har uppnått detta resultat.

– Vi på Helix är mycket glada över Skolinspektionens beslut efter genomförd tillsyn, säger rekrtog Marc Meijer.

– Det är med stolthet vi konstaterar att Helixgymnasiet efter tre tuffa tillsyner från Skolinspektionen når det högsta betyget och att Helix är en väl fungerande gymnasieskola med hög utbildningskvalité. Det skapar trygghet för alla som omfattas av vår verksamhet.

– Till grund för Skolinspektionens ställningstagande ligger en bra insats av våra elever, föräldrar, lärare och skolledning - bra jobbat!

PRESSMEDDELANDE