Männen bakom projektet; från vänster Sören Nyström, Gösta Jansson, Pelle Andersson, Henry Murtokangas, Rikard Rudolfsson och Ola Lindbärg. Foto: Inger Söderlund
Allmänt Borlänge

Nu får Borlängeborna plocka fram sina gamla album och leta bilder igen.

Den här gången gäller det bilder från 1960-talet och dessutom bilder som rör Borlänges musikhistoria från 1950-talet och framåt.

Resultatet av bildinsamlandet ska bli två böcker, klara att köpa lagom till julhandeln 2016.

Det här är andra gången kommunens Rädda Bilden-kommitté efterlyser gamla bilder. 2013 utkom en bok med Borlängebilder från 1950-talet. Den innehöll 800 bilder, de flesta aldrig publicerade tidigare.

– Den boken blev en stor succé, så det vore konstigt att inte fortsätta, säger kommunens kultursamordnare Pelle Andersson, som ingår i projektet.

Redan 1975 initierade Börje Andersson Borlänges bildarkiv, för att rädda gamla bilder. Folk fick deponera bilder och nu finns det 800 000 bilder i arkivet.

Fler bilder sökes

Så det finns alltså bilder, men ändå efterlyser man fler bilder som speglar livet i Borlänge på 1960-talet, gärna bilder från fester och så familjebilder. De bilderna ska ingå i den ena boken. Den andra boken ska ägnas musikhistorien från 1950-talet och framåt.

– Borlänge har levererat musiker länge, säger Rikard Rudolfsson, ordförande i kulturnämnden.

– Ja, ända sedan Vita Björns band 1958, säger Sören Nyström, som jobbat med Rädda Bilden-arkivet sedan begynnelsen och som också ingår i projektet.

Och efter Björn Nilsson, som kallades Vita Björn, har musikerna kommit på rad; Clas Yngström, Miss Li, Mando Diao, Sugarplum Fairy…

– Och en av Sveriges mest berömda musikskribenter, Per Bjurman, kommer ju också från Borlänge, säger Pelle Andersson.

DVD bifogas

Musikboken kommer också att täcka in arrangörer, klubbar och skivbutiker, förutom musiker.

– Det svåra blir att avgränsa sig, fortsätter han.

Till musikboken planerar man att också bifoga en DVD med klipp från livespelningar med de mest kända banden.

Nu har Borlängeborna – och andra med Borlängebilder – fram till sommaren på sig att leta upp sina gamla bilder och lämna dem antingen till projektledaren Henry Murtokangas, eller lämna in dem på biblioteket där Henry finns. Det går också att mejla till Henry på adress henry.murtokangas@borlange.se

Inger Söderlund