Dalarnas första tankställe för syntetisk diesel, HVO100, finns hos MaserFrakt i Borlänge. Dalarnas första tankställe för syntetisk diesel, HVO100, finns hos MaserFrakt i Borlänge.
Borlänge

Dalarnas första tankställe för syntetisk diesel, HVO100, finns hos MaserFrakt i Borlänge.

– Det här innebär ett stort kliv framåt för vårt miljöarbete, säger Bibbi Hedvall som är miljö- och kvalitetschef på MaserFrakt.

Först ut med det nya drivmedlet blir de fordon från MaserFrakt som samdistribuerar livsmedel och andra varor i fem av Dalarnas kommuner. Satsningen på fossilfria transporter ingår som en del i avtalet med kommunerna

Tankstället på MaserFrakts terminal vid Norra Backa i Borlänge, ingår i TRB:s stationsnät och är ett av de tio första HVO100-pumparna i Sverige. Men nätet byggs nu ut snabbt.

– Längre fram i höst kommer vi även att öppna för produkten på vår anläggning i Falun. Där behöver vi installera ny utrustning innan vi kommer igång, säger Bibbi Hedvall.

 

PRESSMEDDELANDE

HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor, även om all råvara inte alltid är vegetabilisk. Benämningen HVO100 avser att drivmedlet till 100% består av HVO och är därmed fossilfritt till 100 procent. Samtidigt kan det användas i vanliga dieselmotorer förutsatt att tillverkaren av fordonet/maskinen godkänt givit sitt godkännande för HVO100.

Drivmedlet gör det möjligt att radikalt minska utsläppen från tunga transporter och arbetsmaskiner. Med HVO100 i tanken sjunker koldioxidutsläppen med ca 90 procent förutsatt att drivmedlet är producerat av rätt råvara.