Clas Yngström i mitten tillsammans med medlemmarna i Sky High, Arne Blomqvist, till vänster, och Marcus Källström, till höger. Foto: Hasse Eriksson
Falun

– Jättekul, 100 procent jätteroligt – och överraskande, men kul att blues som musikform får uppskattning.

Det säger Clas Yngström i telefon från Sundsvall om att få Falu kommuns kulturpris 2015.

Bluesmusikern Clas Yngström föddes i Borlänge, bor nu i Hinsnoret, och är nästan ständigt ute på turné.

Han fick sin första gitarr när han var sju år, och det var då han bestämde sig för att bli gitarrist. 1963 bildade han sitt första band tillsammans med en annan Borlängeson, Pierre Svärd. I kväll spelar han tillsammans med sina medmusiker i Sky High i Sundsvall, och i morgon lördag i Sollefteå.

– Jag har haft mycket kul i den här svängen, säger han, men jag tycker att bluesen som kulturform är eftersatt.

Mer undervisning

Clas Yngström skulle gärna se att Musikkonservatoriet här i Falun undervisade i pop, rock, blues och soul, och inte bara i klassisk musik och jazz. Samma sak med musikhögskolorna, där borde man också undervisa i blues, tycker han.

– Själv har jag haft tur och är envis, och så har jag en stöttande fru, så jag kan leva på min musik, men fler skulle behöva stöd.

USA är ju föregångslandet för den här musiken, där beslutade till och med Kongressen att utse 2003 till bluesens år. Som en följd av det gjorde regissören Martin Scorsese en dokumentär serie om just blues.

Sverige moget

– Nu tycker jag att Sverige är moget för rhythm and soul, rock och blues. Det finns många fina värden i den musiken, så jag hoppas att de som vill syssla med den musiken ska kunna få stöd.

Så här motiverar Falu kommuns kulturnämnd kulturpriset till Clas Yngström:

”Falu kommuns kulturpris 2015 tilldelas Clas Yngström som
genom sitt musicerande satt såväl bluesen som Dalarna och Falun på kartan. Hans talang, entreprenörskap och idérikedom har gett bluesen i Sverige en ny dimension och sedan 2012 finns Clas Yngström tillsammans med andra bluesgiganter representerad i The Blues Hall of Fame.”

Clas Yngström får ta emot priset 20 000 kronor, tillsammans med blommor och ett diplom på kulturfullmäktiges sammanträde den 15 december.

Fler priser

Kulturnämnden delar också Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris och Falu kommuns kulturstipendium. De priserna går till Popkollo Falun och Hanna Turi.

Så här motiverar kulturnämnden sig:

”Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2015 tilldelas föreningen Popkollo Falun för sitt arbete med att hjälpa unga tjejer in i musiklivet och ge dem förutsättningar att kunna, våga och vilja ta plats i samhället. Popkollo Falun har sedan 2013 fått unga tjejer från inte bara Falun, utan även resterande Dalarna och Sverige, att börja spela och fullfölja sitt musikintresse samtidigt som de belyser frågeställningar kring normer och värderingar.

Innovativt skapande

Pristagaren får ta emot blommor, diplom och en check på 10 000 kr.”

”Falu kommuns kulturstipendium 2015 tilldelas Hanna Turi som med sitt innovativa skapande bjuder in publiken till möten mellan musik, drama och konst. Hanna är genreöverskridande och låter nyfikenheten vara en ledstjärna i sitt musikskapande.

Stipendiaten får ta emot blommor, diplom och en check på 10 000 kr.

Barn- och ungdomskulturpris ges för verksamheter och insatser utöver det vanliga inom området. Bedömningen av verksamheterna/insatserna görs utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.

Kulturstipendiet ges för att lyfta fram ung kultur. Stipendiet ges till unga, i första hand mellan 16 och 30 år.”

Inger Söderlund