Christina Ljungberg – en äkta sagotant från Hedemora – tar er med in i sagans värld, där fantasin flödar fritt. Just sagoleken passar barn från 4 år, men det finns gott om andra programpunkter. Christina Ljungberg – en äkta sagotant från Hedemora – tar er med in i sagans värld, där fantasin flödar fritt. Just sagoleken passar barn från 4 år, men det finns gott om andra programpunkter.
Falun

Sedan 2011 har Länsbiblioteket tillsammans med Falu Stadsbibliotek arrangerat barnboksfestivalen Läsfrestivalen. 3 000 besökte barnboksfestivalen i fjol. Festivalen 2015 blir den femte i ordningen och det firas med ännu en färgsprakande barnboksfestival.

Festivalen kommer precis som föregående år att gå av stapeln på Fisktorget samt inne på Falu stadsbibliotek, nu på lördag (30 maj). Festivalen drar igång klockan 11:30 på Fisktorget. Men för alla som vill vara med och spela och dansa in festivalen tillsammans med Malick så är det samling på Stora Torget klockan 11:00. Festivalen avslutas ungefär 15:00. 

I år kan du bland annat se flera teaterföreställningar, skapa med skräp, göra en egen legofilm eller vara med på sagolek. Läsa hela programmet här: Läsfrestivalprogram

Läsfrestivalen är gratis för alla besökare, stora som små. Men vissa av programpunkterna kräver att du hämtar ut gratisbiljetter i förväg. Dessa hämtar du i biljettkassan mitt i biblioteket från klockan 11:00 på festivaldagen.

Barns läsning

I en tid när olika undersökningar och rapporter slår fast att läsförståelsen bland våra barn och unga sjunker och där pojkar i synnerhet ligger illa till, vill arrangörerna lyfta fram och visa på barnbibliotekets, barnbokens och berättelsens stora betydelse och möjligheter i sammanhanget.
Ingång till orden och berättelsen kan gestaltas på många olika sätt. Det är mycket värdefullt att kunna erbjuda och låta barn och unga få möta orden genom olika typer av konstformer såsom teater, eget skrivande och berättande, via barnlitteraturen, skapa egna filmberättelser, måla, eller dansa en saga.

Narrativ fantasi, förmågan att leva sig in i hur andra människor med annorlunda villkor och erfarenheter tänker och lever samt förmågan att kunna skifta perspektiv och synvinkel, allt detta stimuleras genom litteraturläsning och berättande i någon form. Förmågor som utgör grunden i ett demokratiskt samhälle.

FN:s Barnkonvention

Denna konvention fastslår barns rätt till vila och fritid, lek och rekreation anpassad till deras ålder samt barns rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Barn ska vara subjekt, de ska påverka och vara delaktiga. Särskilt meningsfullt är det att beakta de små barnens behov av och rätt till kulturupplevelser, en grupp som alltför ofta glöms bort när man i samhällsdebatten talar om barns rätt till kultur och när man vidtar åtgärder och riggar projekt.

Pressmeddelande